Kullsta Gamla skola ek för är kooperativet som äger fastigheten Kullsta 4:2. där en massa verksamheter finns under namnet Hammarstrands Aktivitetsgård.

Kooperativet har flera föreningar och privatpersoner som medlemmar

Främsta syftet med föreningen är att se till att våra medlemmar har lokaler till rimliga priser, men också att jobba för lokal utveckling i bygden.

Vi har också 3 lägenheter för uthyrning, förnärvarande fullbelagda.