Hammarstrands Aktivitetsgård - är vad vi kallar gamla skolan i Kullsta numera, det är ju inte längre en skola.

Det finns också en ideell förening med samma namn, som har som syfte att se till att ungdomsgården drivs och kanske också i framtiden ordna sociala aktiviteter för vuxna

På Hammarstrands Aktivitetsgård hittar du också

Ungdomsgården Club 1880
Bryggan
Scouterna
Hammarstrands Dartklubb
Hammarstrands Atletklubb
Föreningskansliet
Kulllsta Kånkbacks Byförening